Earthleak
   
         
Jordfelsreläer
  Typ Mått Info
E-nr
Dokument
  Delta D2-L - RD1A 35x89mm Känslighetsnivå 0.03...30A (19 nivåer)
Positiv/negativ säkerhet
Manuell alt auto reset
42 240 62
  Delta D2-S - RD3A 35x89mm Indikering med lysdioder i %
Positiv/negativ säkerhet
 
  Delta 48-S - RD1D 48x48mm Delta 48-S/Delta 72-S/Delta 96-S
Indikering med lysdioder i %
Positiv/negativ säkerhet
 
  Delta 72-S - RD1E 72x72mm Indikering med lysdioder i %
Positiv/negativ säkerhet
Momentanvisning
42 240 63
  Delta 96-S - RD1G 96x96mm Indikering med lysdioder i %
Positiv/negativ säkerhet
 
  Delta 72-h - RD3E 72x72mm Indikering med lysdioder i %
Positiv/negativ säkerhet
 
  CBS-4 52,5x85mm Indikering med lysdioder i %
Positiv/negativ säkerhet
 
sv   CBS4SV
gb   CBS4GB
  WRU-10 60x85mm Indikering med lysdioder i %
Positiv/negativ säkerhet
 
  RGU-10 52,5x85mm Indikering med lysdioder i %
Positiv/negativ säkerhet
 
         
Summaströmtransformatorer för serie Delta
  Typ Hål Ø mm Lägsta känslighet Max märkström E-nr Dokument
  DEL 35 35 0,03A 200A
42 240 65
eng   TD641SV
sv   NT641GB
  DEL 80 80 0,05A 400A
42 240 66
eng   TD641SV
sv   NT641GB
  DEL 110 110 0,1A 800A
42 240 67
eng   TD641SV
sv   NT641GB
  DEL 140 140 0,2A 1200A
42 240 68
eng   TD641SV
sv   NT641GB
  DEL 210 210 0,3A 1800A
42 240 69
eng   TD641SV
sv   NT641GB
Summaströmtransformatorer för serie RGU & CBS
  WGC 25 210 0,3A 1800A
2   TDP10SV
1   TDP10GB
  WGC 35 210 0,3A 1800A
2   TDP10SV
1   TDP10GB
  WGC 55 210 0,3A 1800A
2   TDP10SV
1   TDP10GB
  WGC 80 210 0,3A 1800A
2   TDP10SV
1   TDP10GB
  WGC 110 210 0,3A 1800A
2   TDP10SV
1   TDP10GB
  WGC 140 210 0,3A 1800A
2   TDP10SV
1   TDP10GB
  WGC 220x105 210 0,3A 1800A
2   TDP10SV
1   TDP10GB
  WGC 350x150 210 0,3A 1800A
2   TDP10SV
1   TDP10GB
 
     
© 1997-2019 Tälje Mätinstrument AB. All rights reserved. Legal Notices