Din nya medarbetare PPO är en extremt noggrann typ. Han kommer att sköta din egenkontroll lika diskret som exakt. Och det bästa av allt, han kräver ingen lön.
     
   

PPO10/100 uppfyller givetvis EU-direktiven 91/1/ETY och 92/2/ETY och är tänkt att användas i kyl och frysrum. Instrumentet mäter automatiskt temperaturen enligt ett i förväg programmerat tidsintervall (15m - 12h) och sparar erhållna värden i internminne. Larmnivå på temperatur kan ställas inviduellt för varje kanal.

Aktiva temperaturgivare halverar installationskostnaden

Det är just givarna som är hemligheten bakom den unika flexibiliteten hos PPO konceptet. Kommunikationen sker seriellt vilket innebär att givare och kund-displayer kan placeras på godtycklig plats och i valfritt antal längs kabelnätet.
Största fördelen med aktivt system är utan tvekan att längden på kabelnätet som förbinder givarna och centralenheten kan reduceras till ett minium. Med en butiksyta på 2000m² och och 15 mätpunkter tjänar man c:a 400m kabel och en mängd arbetstimmar.

Ladda ner vår broschyr på temperaturlogger -PPO.
   
     
  Dokumenten är i Acrobat PDF-format vilket innebär att du måste inneha Acrobat Reader för att läsa och skriva ut dem.
     
     
     
© 1997 Tälje Mätinstrument AB. All rights reserved. Legal Notices