Kvalitet genomsyrar allt vi gör

På Tufvassons är kvalitet A och O. Kvalitet såväl när det gäller produkternas pålitlighet som leveranssäkerhet. Kvaliteten på våra produkter och tjänster ska vara en väsentlig anledning till köp.

FN:s globala hållbarhetsmål

Sedan 2001 ingår Tufvassons i Addtech koncernen. Både Tufvassons och vår koncern Addtech stödjer de sjutton grundläggande principerna inom Global Compact. Vi använder FN:s globala hållbarhetsmål och identifierar hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter som en del i vår övergripande riskanalysprocess. Vi arbetar långsiktigt med våra hållbarhetsmål och tar ansvar för de tre grundläggande perspektiven inom hållbarhet: miljö, socialt samt ekonomiskt ansvar.

 

Våra fokusområden

Addtech har mätbara och tidsbundna mål inom tre fokusområden, vilket tydligt visar vår ambition och riktning, för att de aktivt ska bidra i omställningen mot ett mer hållbart samhälle och industri.

Hållbar affär
Genom att erbjuda tekniklösningar som bidrar till våra kunders omställning och utveckling vill vi skapa hållbara affärer.

Hållbar organisation
Genom en jämställd och klimatsmart verksamhet vill vi skapa en attraktiv och hållbar organisation.

Hållbar leverantörskedja
Genom strukturerade leverantörsuppföljningar vill vi främja goda arbetsvillkor och ansvarsfull produktion för en hållbar leverantörskedja.

Addtechs hållbarhetsarbete utgår från koncernens uppförandekod (Code of Conduct). Miljö, etik och moral är de centrala koncepten inom CSR och har sedan länge varit en del av koncernens verksamhet.

Koncernens Code of Conduct gäller för samtliga anställda i den egna verksamheten och i relationen med leverantörer av produkter och tjänster. Ambitionen är att dotterbolagen ska arbeta tillsammans med leverantörerna för att åstadkomma positiva förändringar. Addtechkoncernens Code of Conduct stöder FN:s Global Compact, ILO:s kärnkonventioner samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Addtechs uppförandekod >

Visselblåsarfunktion

Tufvassons tar del av Addtech-koncernens visselblåsarsystem som möjliggör att intressenter anonymt kan rapportera eventuella oegentligheter. Visselblåsarsystemet är ett viktigt verktyg för vårt arbete med anti-korruption och en transparent verksamhet och arbetsplats.

asterisk_tufvassons.png Följ länken nedan för att komma till vår externa visselblåsarfunktion. Där finns mer information på ett flertal språk: https://report.whistleb.com/sv/addtech