2023-03-23

FAQ

Här är några av de vanligaste frågorna vi brukar få...

Varför saknas dragavlastningarna på PVS 222? Jag kan inte säkra ledningarna.

PVS 222 är avsedd för fast installation med klamrad kabel typ A05VV‐U (EKK2x1,5mm²).

Avsäkring primärt. Vilken är den maximala primärsäkring som ni rekommenderar? Går det med 10A i gruppcentralen?

Uppgifterna finns i starkströmsföreskrifterna och är generella för installationsprodukter. Om en produkt behöver avsäkras med ett speciellt skydd eller värde ska det anges i produktblad. Rätt installerad med korrekt kabelarea är det fullt tillräckligt med elcentralens avsäkring.

Avsäkring på sekundärsidan. Vilket säkringsvärde ska jag välja på sekundärsidan på en 24V transformator?

Val av överströmsskydd beror på två faktorer: ledningsnätets dimensionering och transformatorns maximala märkström. Välj närmaste standardvärde.

Dimmer för järnkärnetransformator. Vilken typ av dimmer är mest lämplig att styra en järnkärnetransformator?

På grund av transformatorernas startström är tyristorstyrda dimmrar mest lämpliga att styra järnkärnetransformatorer.

Lantbruk, ingen spänning till vattenkoppen. Vattnet har frusit till mina hästar och det verkar som att det inte finns någon ström fram till vattenkoppen. Vad ska jag göra?

Kontrollera att säkringen i elcentralen är hel och prova sedan att återställa överströmsskyddet på transformatorn genom att trycka in den lilla knappen under skyddshuven (huven behöver inte tas bort). Om överströmsskyddet löser ut igen så är det förmodligen fel i anläggningen efter transformatorn.

Inkopplingsströmstöt 3-fas. Vilken säkring rekommenderar ni till de större 3‐fas transformatorerna?

I produktblad för respektive transformator finns ett värde angivet på den teoretiskt beräknade startströmmen. Tumregeln för inkopplingsströmstöten är en kvarts våglängd.

Går det att parallellkoppla två transformatorer?

För att kunna parallellkoppla transformatorer krävs att dessa är av samma typ och utförande.

Varför ändrar sig spänningen?

Spänningen är alltid högre vid tomgång eftersom det inte finns några resistansförluster i lindningen i obelastat tillstånd. Beroende på transformatorns dimensionering och storlek varierar spänningskurvans karakteristik. Spänningskurvan är linjär.

Hur mycket kan jag överbelasta en transformator 230/115V?

Generellt gäller att en transformator ska belastas med maximal angiven märklast. Vid intermittent belastning, till exempel en brödrost eller köksmaskin som används kortvarigt, kan transformatorn belastas med 125 % av märklast.