Genomtänkt miljöprofil

Tufvassons miljöarbete präglas av praktisk handling. Vi följer tillämpliga lagar och föreskrifter inom miljöområdet och har alla tillstånd som behövs enligt miljöbalken. Gällande lagkrav är minimikrav för vår verksamhet.

Genom upprättande av miljödeklarationer underlättar vi återvinning. Vi sorterar avfall och är anslutna
till REPA-registret (register för producentansvar). Vi anlitar endast certifierade och godkända
destruktionsföretag och arbetar enligt RoHS-direktivet.

En viktig del av Tufvassons miljöarbete är att hitta egna, nya sätt att minska vår miljöpåverkan.
CSR och hållbarhet har högsta prioritet och vi lägger också stor vikt vid vår uppförandekod.

Tufvassons miljöpolicy >